Здесь нашел интересный обзор

Про підсумки виконання районного бюджету та місцевих бюджетів району за 2018 рік

Создано: 18.01.2019

Протягом 2018 року місцевими бюджетами району отримані надходження до загального фонду в сумі 22844,2 тис. грн, що становить 115,7 відсотків до плану, визначеного в розписах місцевих бюджетів на звітний період (19742,2 тис. грн). Виконання планових показників забезпечили всі місцеві бюджети.

У порівнянні з 2017 роком надходження до загального фонду місцевих бюджетів скоротились на 11569,4 тис. грн або на 33,6 відсотків. Найбільший спад спостерігається по податку на доходи фізичних осіб, що надходить до районного бюджету (на 13571,8 тис. грн або на 63,4 відсотка), так як у минулому році районний бюджет отримував 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що перераховувався на території всього району. Але зі створенням об’єднаної територіальної громади ці кошти розмежовані: 60 відсотків податку, що сплачується на території об’єднаної територіальної громади, зараховується до бюджету об’єднаної територіальної громади, а 60 відсотків податку, що сплачується на території тих сільських рад, які не ввійшли до її складу - до районного бюджету.

Крім того, через суб’єктивні фактори скоротились надходження по деяких платежах, а саме:

по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами - на 7,5 тис. грн (або 8 відсотків) у зв’язку зі скороченням платників податків;

по надходженнях орендної плати за користування майновими комплексами – на 44,6 тис. грн (або на 9,9 відсотків) що пояснюється тим, що у 2017 році до бюджету Української сільської ради надійшли кошти, які
СТОВ «ТЕРРА - 2017» заборгувала по орендній платі за оренду меліоративної системи, а у 2018 році надходили лише поточні платежі;

по державному миту – на 0,1 тис. грн або на 50 відсотків, що пояснюється нерегулярним характером надходжень;

кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу (не мають постійного характеру).

Просмотров: 228