Увага! До 15 серпня громади можуть звернутись за субвенцією на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

Создано: 23.07.2019

0141002

Уряд опублікував Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку

сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (переглянути Порядок), затверджений постановою КМУ від 26.06.2019 № 616.

Як повідомляє Асоціація міст України, у 2019 році субвенція з державного бюджету за цим напрямком спрямовується на:

- нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, яке перебуває в комунальній власності;
- придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для дітей;
- виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб;
- рецензування звітів про оцінку житла, яке придбавається на вторинному ринку;
- розроблення проектної документації на нове будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу, нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків.

Основні нововведення порядку:

Діти, позбавлені батьківського піклування, отримали право на забезпечення житлом
Окрім дітей-сиріт житлом забезпечуватимуться і діти, позбавлені батьківського піклування. Тобто під дію порядку підпадають: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа.

Надано право отримувати грошову компенсацію за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою придбання житла
Діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла звертаються із заявою до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Заяву про придбання або про виплату грошової компенсації дитина особисто подає до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку. Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення в прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці в межах області протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу. Договором передбачається накладення заборони на відчуження такого житла протягом десяти років.

Розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами є:
1) в частині виконання проектних, будівельно-ремонтних робіт, нового будівництва, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних:
- структурні підрозділи з питань капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об’єктів обласних, Київської міської держадміністрацій;
- структурні підрозділи з питань капітального будівництва, реставрації, реконструкції та ремонту об’єктів районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у місті (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад ОТГ;
2) в частині придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:
- структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій;
- структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчі органи міських, районних у містах (крім м. Києва) рад.

Передбачено створення місцевої комісії при виконкомі та РДА
Місцева комісія є консультативно-дорадчим органом, який створюється для формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції. До повноважень місцевої комісії належить:
- формування потреби щодо спрямування субвенції і підготовка відповідних пропозицій;
- уточнення пропозицій стосовно напрямів та об’єктів, на які буде спрямовано субвенцію;
- перевірка наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
- перевірка наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
- перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або відчуження такого майна протягом останніх п’яти років;
- з’ясування можливості/неможливості вселення дитини у приміщення, що зберігалося за нею;
- перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акту оцінки майна);
- визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.

Встановлено терміни прийняття рішень комісією у 2019 році
Рішення щодо визначення відповідних об’єктів та заходів приймаються та оформлюються:
- місцевою комісією – до 15 серпня;
- обласною комісією – до 1 вересня.

Змінено норматив забезпечення житловою площею для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ)
Гранична вартість житла для ДБСТ визначається з розрахунку на десять дітей і двох батьків-вихователів з урахуванням таких нормативів:
- 21 кв м загальної площі на кожну дитину та кожного з батьків-вихователів;
- 10 кв м загальної площі на сім’ю;
- 10 кв м жилої площі на кожну дитину з інвалідністю.

Діти забезпечуються житлом в порядку черговості
Право на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації відповідно Порядку та умов за власним вибором мають діти в порядку черговості взяття на квартирний облік.

Додаткові витрати за купівлю, оформлення житла та сплату податків, зборів, платежів сплачуватиме орган місцевого самоврядування.
Витрати, пов’язані з купівлею, оформленням права власності на житло та сплатою передбачених законодавством податків, зборів, платежів здійснюватимуться за рахунок коштів бюджету розпорядника нижчого рівня.

До пропозицій щодо потреби у придбанні житла додаються такі документи:
- акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 1;
- звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);
- фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);
- правовстановлюючі документи на житлове приміщення (будинок, квартиру);
- правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій розміщено житлове приміщення (у разі наявності);
- технічна документація на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;
- документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
- довідки про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), яке придбавається;
- рецензований звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), складений відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (у разі придбання житла на вторинному ринку).

Наголошуємо, пропозиції з використання субвенції можна подати районній комісії лише до 15 серпня.

 

Просмотров: 180