Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

Захистимо права дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом із батьками.

Создано: 08.07.2019

200314У межах виконання Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року та Плану пріоритетних дій Уряду, 9 серпня на засіданні Кабінету Міністрів України затверджено Національну

стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки метою якого є зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, яка забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі.

Система інституційного догляду та виховання дітей є не лише затратною, а й неефективною та шкідливою як для самої дитини, так і для її сім’ї та суспільства в цілому. Особливо негативні наслідки такий догляд та виховання мають для дітей віком до 3 років, у яких найбільше спостерігається затримка фізичного та психоемоційного розвитку. Більшість дітей перебувають у закладах тривалий час – більше трьох, а іноді й понад 10 років. Тривале перебування дитини поза межами сім’ї призводить до руйнування особистісних зв’язків дитини з батьками. Діти виростають не підготовленими до життя поза межами закладу, не маючи необхідних соціальних вмінь і навичок.

Держава вживає заходів щодо запобігання розлученню дітей зі своїми батьками, сприяє розвитку на рівні територіальних громад послуг, спрямованих на раннє виявлення проблем у сім’ї і надання допомоги. Бідність і складні життєві обставини не повинні бути причиною для вилучення дитини з сім’ї.

Станом на 05 липня 2019 року на обліку служби у справах дітей Іванівської районної державної адміністрації перебуває 11 сімей, у яких виховується 32 дитини, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

З метою покращення ситуації у цих сім’ях, відновлення їх виховних функцій, упродовж терміну перебування родини на обліку спеціалістами служби у справах дітей районної державної спільно з суб’єктами соціальної роботи з даною категорією сімей проводиться змістовна робота для подолання складних життєвих обставин. І, лише в крайньому випадку за ініціативи служби у справах дітей районної державної адміністрації порушуються позови щодо позбавлення батьків батьківських прав відносно дітей, позови про відібрання дітей без позбавлення.

За підтримки неурядових організацій, соціально відповідальних громадян району, програми реалізації прав дитини в Іванівському районі на 2019 рік, діти цієї категорії отримують допомогу одягом та взуттям, засобами особистої гігієни, іграшками, канцелярським та іншим приладдям.

Але на сьогодні є вихід - патронат над дитиною. Патронат – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. 

Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів своєї сім’ї надає послуги з догляду, виховання й реабілітації дитини у своїй родині. 

Патронатним вихователем може бути повнолітній громадянин України, який має досвід виховання дитини й відповідні житлові умови для надання послуг.

Патронатним вихователем не можуть бути особи: 

• визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними; 

• позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 

• колишні усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним, опіка, піклування чи діяльність прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з їх вини; 

• які перебувають на обліку або на лікуванні в психоневрологічному чи наркологічному диспансерах; 

• які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; 

• які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу); 

• які страждають від хвороб, перелік яких затверджений Міністерством охорони здоров’я; 

• засуджені за злочини проти життя і здоров’я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також за злочини, передбачені статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України, або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів;

• іноземці, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини; 

• особи без громадянства; 

• які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду; 

• інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини. 

Порядок створення патронатної сім’ї

1 етап.

Особи, які бажають стати патронатними вихователями, повинні пройти первинний відбір кандидатів у патронатні вихователі. 

Рішення про проходження первинного відбору приймається на підставі аналізу документів, поданих кандидатами в патронатні вихователі, і проведеного соціальною установою разом зі службою у справах дітей обстеження умов їх проживання. 

Необхідні документи: 

1) заява; 

2) копія паспорта громадянина України; 

3) копія трудової книжки (за наявності); 

4) довідка про стан здоров’я кандидата в патронатні вихователі та осіб, які проживають разом із ним, складені за затвердженою формою; 

5) довідка про відсутність судимості, у тому числі членів його сім’ї, які досягли чотирнадцятирічного віку;

6) копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням; 

7) письмова згода на влаштування дитини в сім’ю кандидата в патронатні вихователі всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним, у тому числі дітей, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть її висловити. 

2 етап.

Кандидат в патронатні вихователі проходить обов’язкове навчання за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. 

3 етап.

У разі отримання рекомендації про можливість надання послуги з патронату над дитиною орган опіки та піклування протягом місяця укладає з кандидатом у патронатні вихователі договір про надання послуги з патронату над дитиною. 

4 етап.

Влаштування дитини в сім'ю і укладення договору про патронат над цією дитиною. Рішення про влаштування в сім’ю патронатного вихователя дитини приймає орган опіки та піклування за місцем проживання або виявлення дитини. Рішення приймається на підставі наданих службою у справах дітей документів, що обґрунтовують доцільність такого влаштування. 

Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною

Сім’ї з державного бюджету виплачуються такі види соціальних виплат: 

• Соціальна допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, яка виплачується на кожну дитину, влаштовану в патронатну сім’ю, у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

• Оплата послуг зі здійснення патронату над дитиною (грошове забезпечення), яка здійснюється в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

У разі якщо в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина й одночасно двоє й більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більше ніж на 50 відсотків. 

Сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

Обов’язки патронатного вихователя:

• забезпечувати надання послуг із догляду, виховання й реабілітації дитини в сім’ї патронатного вихователя, піклуватися про її моральний і фізичний стан, нести відповідальність за її життя і здоров’я; 

• створювати належні умови для проживання, навчання, фізичного та духовного розвитку дитини відповідно до її віку, потребам та індивідуальним особливостям; 

• представляти в рамках своїх повноважень інтереси дитини у відповідних установах та організаціях; 

• взаємодіяти з працівниками служби у справах дітей, соціальної установи, здійснювати заходи, передбачені індивідуальним планом соціального захисту дитини; 

• співпрацювати з батьками або законними представниками дитини з метою подолання складних життєвих обставин в межах та у спосіб, визначений органом опіки та піклування.

Вичерпну інформацію з питань сімейного патронату Ви можете отримати звернувшись до служби у справах дітей районної державної адміністрації та відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: смт Іванівка, вул Миру, 1. тел. (05531) 3-11-62.

Просмотров: 210