ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Іванівської районної

державної адміністрації Херсонської області

___________ № ____

УМОВИ

конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Іванівського району Херсонської області

І. Загальні положення

1.  Ці  Умови  розроблено  відповідно  до  Закону  України  «Про автомобільний  транспорт»  та  Порядку  проведення  конкурсу  з  перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами та доповненнями).

2.  Організатором  проведення  конкурсу  з  визначення  пасажирських  авто перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування,  що  не  виходять  за  межі  території Іванівського району Херсонської  області  (далі – конкурс), є Іванівська районна державна адміністрація (далі – Організатор).

3. Метою проведення конкурсу є створення конкурентного середовища, визначення  на  конкурсних  засадах  автомобільних  перевізників,  здатних забезпечувати  належну  якість  обслуговування  перевезень  пасажирів  на внутрішньообласних  міжміських  та  приміських  автобусних  маршрутах, дотримання вимог законодавства України на автомобільному транспорті. 

4.  Конкурс  є  відкритим  для  всіх  автомобільних  перевізників.  Рішення

щодо проведення конкурсу приймає Організатор. 

5.  Об’єктами  конкурсу  з  визначення  пасажирських  автоперевізників  є приміські  маршрути  автобусного  сполучення  загального користування, що не виходять за межі території Іванівського району Херсонської області,  перелік яких додається до цих Умов.

6. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведеному в чинному законодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

7.  Ці  Умови  є  обов’язковими  для  Організатора,  членів  конкурсного комітету та перевізників-претендентів.

ІІ. Обов’язкові умови конкурсу

1.  Структура  парку  автобусів  для  використання  на  маршрутах  згідно  з Порядком  визначення  класу  комфортності  автобусів,  сфери  їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженим наказом Міністерства  транспорту  та  зв’язку  України  від  12  квітня  2007  року  №  285, зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  14  травня  2007  року  за
№ 499/13766, (зі змінами та доповненнями), на приміських маршрутах - автобуси категорій М2 та МЗ. Клас автобусів - А, В,
I, II, III.

2.  Транспортні  засоби,  які  пропонуються  перевізником-претендентом для  участі  у  конкурсі,  повинні  за  технічними  та  екологічними  показниками, пасажиромісткістю  відповідати  вимогам  чинного  законодавства  у  сфері автомобільного транспорту.

За технічними показниками транспортні засоби перевізника-претендента повинні  відповідати  вимогам,  передбаченим  галузевим  стандартом  ГСТУ 00017584.01527695.011-2001 «Засоби транспортні дорожні. Технічні вимоги до безпеки  конструкції  автобусів  загального  призначення,  які  знаходяться  в експлуатації», або мати сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання на транспортні  засоби  загального  призначення,  конструкція  яких  за  час експлуатації не зазнала змін.

3.  Перевізник-претендент  дотримується  соціальних  нормативів  у  сфері транспортного обслуговування населення.

На  кожному  об'єкті  конкурсу,  який  включає  приміські  автобусні маршрути загального користування, забезпечується робота не менш як одного транспортного  засобу,  пристосованого  для  перевезення  осіб  з  обмеженими фізичними можливостями (вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше  одного  рейсу  на  кожному  приміському  маршруті  в  усі  дні  роботи транспорту).

 

4. Для участі у конкурсі перевізник-претендент повинен мати достатню кількість  транспортних  засобів  для  виконання  перевезень  та  достатню кількість резервних автобусів,  яка становить 10 % для автобусів приміського сполучення.

Автотранспортні  засоби,  які  перебувають  у  резерві  перевізників-претендентів,  повинні  бути  не  нижчими  за  показниками  категорії,  класу, комфортності  за  основні  автотранспортні  засоби,  що  пропонуються  для обслуговування маршруту.

ІІІ. Додаткові умови конкурсу

1. Автомобільний перевізник – переможець конкурсу:

1) забезпечує встановлений рівень регулярності руху на приміських  автобусних  маршрутах  загального  користування  -  не менше 98%;

2)  забезпечує  умови  праці  та  відпочинку  водіїв,  їх  навчання  та стажування,  проведення  відповідних  інструктажів  з  безпеки  руху,  пожежної безпеки та охорони праці згідно з вимогами чинного законодавства;

3)  здійснює  зберігання  автобусів,  що  використовуються  для пасажирських  перевезень,  у  спеціально  пристосованих  для  цього приміщеннях,  гаражах,  на  майданчиках,  стоянках,  забезпечених  засобами охорони. Не  допускає зберігання автобусів у житлових зонах поза спеціально відведених для цього місць;

4)  інформує  Організатора  про  дорожньо-транспортні  пригоди,  що сталися  за  участю  транспортних  засобів  автомобільного  перевізника  на автобусних  маршрутах  загального  користування,  що  не  виходять  за  межі території Іванівського району Херсонської області;

5)  забезпечує  водіїв  форменим  одягом,  відповідними  шевронами  і бейджами  з  символікою  Херсонської  області  та  інформацією  щодо автомобільного перевізника та прізвища, ім’я, по батькові водія;

6)  облаштовує  місця  зупинки  інформацією  про  періодичність  руху автобусів  на  маршруті  загального  користування,  що  не  виходять  за  межі території  Іванівського району Херсонської  області  (за  погодженням  з  відповідним  місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування);

7) щомісяця інформує Організатора про обсяги перевезень пасажирів, у тому числі і пільгових категорій.

2.  Перевезення  пасажирів  на  автобусних  маршрутах  загального користування,  що  не  виходять  за  межі  території  Іванівського району Херсонської  області, здійснюється  встановленою  Організатором  кількістю  автобусів згідно із затвердженими розкладами руху автобусів на приміському сполученні - у звичайному та в режимі маршрутного таксі.

3.  Відповідно  до  вимог  статті  44  Закону  України  «Про  автомобільний транспорт»  у  разі  відсутності  в  перевізників-претендентів  автобусів,  що відповідають  цим  Умовам  за  класом,  пасажиромісткістю,  параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять характеристику  наявних  автобусів,  які  перевізник-претендент  пропонує використовувати  на  даному  маршруті,  а  також  інвестиційний  проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті у термін до п'яти років. 

У  разі  відсутності  перевізників-претендентів,  які  мають  автобуси,  що відповідають  цим  Умовам,  конкурс  проводиться  серед  претендентів,  які пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають вимогам  безпеки,  але  не  відповідають  цим  Умовам  за  класом, пасажиромісткістю,  параметрами  комфортності,  з  урахуванням  поданих інвестиційних  проектів-зобов'язань  щодо  оновлення  парку  автобусів,  які будуть повністю відповідати всім вимогам.

ІV. Укладення договору

Організатор  укладає  з  переможцем  конкурсу  договір  про  перевезення пасажирів на термін від 3 до 5 років, а у разі відсутності у переможця конкурсу автотранспортних  засобів,  що  відповідають  цим  Умовам  за  класом, пасажиромісткістю,  параметрами  комфортності,  але  відповідають  вимогам безпеки, Організатор укладає з ним договір на 1 рік.

Перший заступник голови

Іванівської районної державної

адміністрації Херсонської області                                                          С.Л.Довбня

                                                                           Додаток

до Умов конкурсу з визначення

пасажирських автоперевізників

на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Іванівського району

Херсонської області

Додаток 1

до розпорядження голови Іванівської

районної державної адміністрації

Херсонської області 

___________________ № _________

Перелік

об’єктів з конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Іванівського  району Херсонської області

з\п

Назва маршруту Назва початкових та кінцевих зупинок

маршрутів

1 Іванівка АС - Трохимівка ч/з Шотівку, Веселівку, Щасливе, Захарівку, Новодмитрівку Першу Іванівка АС -Трохимівка 1001
2 Балашове - Іванівка АС ч/з Веселівку, Шотівку Балашове – Іванівка АС 1002
3 Новодмитрівка Друга – Іванівка АС ч/з Новознаменку, Тимофіївку Новодмитрівка Друга – Іванівка АС 1003
4 Любимівка - Іванівка АС Любимівка - Іванівка АС 1004
5 Іванівка АС - Михайлівка ч/з Нововасилівку, Воскресенку Іванівка АС - Михайлівка 1005
6 Іванівка АС - Новомиколаївка ч/з Дружбовку, Першотравневе Іванівка АС - Новомиколаївка 1006
7 Благодатне - Іванівка АС ч/з Балашове, Веселівку, Шотівку Благодатне - Іванівка АС 1007
8 Агаймани - Іванівка АС ч/з Веселівку, Шотівку Агаймани - Іванівка АС 1008
9 Іванівка АС - Українське ч/з Новосеменівку, Зелений Гай, Українське Іванівка АС - Українське 1009
10 Веселівка - Іванівка АС  ч/з Шотівку Веселівка - Іванівка АС 1010

Перший заступник голови 

районної державної адміністрації                                                       С.Л.Довбня  

Сейчас 28 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Joomla templates by Joomlashine