Здесь нашел интересный обзор

STOP — корупція!

Создано: 19.09.2019

20190917 124920Корупція – складне соціальне явище, яке зародилося ще в глибоку давнину в країнах Єгипту, Месопотамії, Китаю, Індії, Іудеї і існує сьогодні у всіх країнах незалежно від рівня їх розвитку, розрізняючись лише своїми масштабами.

Найчастіше корупцією називають зловживання владою для одержання переваг у особистих цілях інтересах третіх осіб чи груп. Важливим аспектом в напрямку боротьби проти корупції є вплив на рівень свідомості та навчання молоді, зокрема необхідно навчати школярів правильно виконувати не тільки свої обов’язки, але й заявляти про свої права.

Тому у 9 класі Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (класний керівник Николина Олена Петрівна) було проведено виховну годину «Запровадження європейських стандартів щодо протидії корупції в українському суспільстві».

Мета заходу: формування в учнів антикорупційної правосвідомості, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища; надання учням знань щодо шляхів запобігання корупції, забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів і правомірної поведінки.

В ході заняття було приділено увагу визначенню поняття корупції, питанню впливу корупції на економіку, підкреслено, що прояви корупції є порушенням прав людини. Під час підготовки та в ході заняття учні ознайомились із законодавчими основами запобігання і протидії корупції, міжнародними та вітчизняними антикорупційними документами, дізнались про участь України в роботі групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO).

Діти висловлювали власні думки щодо перспектив розвитку держави за умови відсутності корупції. Обговорено види корупції: хабарництво, шахрайство, вимагання, кумівство. Учні намагалися сформулювати свої визначення корупції.

Розуміння і ставлення до нагальної проблеми діти відобразили на малюнках «Розірви ланцюг корупції!» і сформулювали поради щодо запобігання корупції. Учні проглянули презентацію «Протидія корупції» і завершили урок вправою «Незакінчене речення».

Просмотров: 74