Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області повідомляє

Создано: 29.11.2016

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440, затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, згідно з яким неприбуткові організації, які не приведуть свої установчі документи відповідно до норм пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України визначено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає вимогам:

 утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

 установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб; і

установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, можуть бути віднесені й громадські об’єднання,

олітичні партії, творчі спілки, професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання.

Для приведення статутів (положень) громадських формувань у відповідність до вимог, встановлених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України, відповідно до визначеного частиною 4 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» переліку, надаються наступні

 заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі, (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 № 15/5, із змінами внесеними наказом Міністерства юстиції України від 06.05.2016;

примірник оригіналу (нотаріальна засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського формування про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру. (Вимоги до оформлення таких рішень (протоколів вищих органів управління громадських формувань) визначено спеціальними законами - «Про громадські об’єднання», «Про політичні партії», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»). Також, законами визначено строк подання цих рішень для державної реєстрації;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління;

документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру;

документ про сплату адміністративного збору (реквізити сплати адміністративного збору за наступним посиланням: http://just.ks.ua/news/rekviziti-administrativnogo-zboru-za-derzhavnu-reyestratsiyu-zmin-do-vidomostey- pro-yuridichnu-osobu-shha-mistyatsya-vyedinomuderzhavnomu-reyestri-uridichnih- osib-fizichnih-osib-pidpriyemtsiv-ta/);

статут громадського формування у новій редакції, який повинен бути викладений у письмовій формі, прошитий, пронумерований та підписаний членами громадського формування або уповноваженими ними особами.

Просмотров: 1027