1. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

2. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

3. Видача паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

4. Видача висновку про погодження документації із землеустрою (для фізичних осіб).

5. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

6. Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

7. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

8. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

9. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

10. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

11. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них.

12. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

13. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.

14. Державна реєстрація права власності на нерухоме майноінших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

15. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

16. Реєстрація громадського об’єднання.

17. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

18. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту.

19. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

20. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

21. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

22. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

23. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

24. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

25. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження.

26. Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника.

27. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.

28. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

30. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

31. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.

32. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

34. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.

35. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1) витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

42. Видача довідки про:

1) наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

36. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

37. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

38. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

39. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

40. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

41. Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.

42. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).

43. Оформлення та видача проїзного документа дитини.

44. Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

Також у ЦНАП можна отримати 22 документи дозвільного характеру, видача, переоформлення, видача дублікатів, копій,анулювання за заявою суб’єкта господарювання яких належать до адміністративних послуг

1. Висновок державної екологічної експертизи.

2.Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів, у тому числі військового та оборонного призначення.

3. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи документації на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо.

4. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів та небезпечних факторів, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей.

5. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо ввезення, реалізації та використання сировини, продукції (вироби, обладнання, технологічні лінії тощо) іноземного виробництва за умови відсутності даних щодо їх безпечності для здоров’я  населення.

6. Висновок державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі.

7. Дозвіл на виконання будівельних робіт.

8. Дозвіл на спеціальне водокористування.

9. Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об`єктів природно-заповідного фонду.

10. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

11. Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до не лісових земель у цілях, пов’язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача.

12. Дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

13. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

14. Дозвіл на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин.

15. Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин.

16. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об`єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та для агропродовольчих ринків.

17.Експлуатаційні дозволи для потужностей (об’єктів) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження, з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

18. Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

19. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.

20. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони.

21. Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхнім власникам чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

22. Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності.

                Надання адміністративних послуг безкоштовне. Сплата передбачена тільки за ті послуги, які визначені платними згідно із законом. 

Сейчас 57 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Joomla templates by Joomlashine