Шаблоны для Joomla 3 здесь

Порядок складання та подання запитів на отримання публічної інформації

Создано: 28.10.2015

Порядок 

складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Іванівська районна державна адміністрація Херсонської області

І. Загальні положення

 1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

 2. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Іванівська районна державна адміністрація Херсонської області.

3. Іванівська районна державна адміністрація Херсонської областіне є розпорядником інформації за запитами на отримання публічної інформації стосовно інформації: інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій; яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

4. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

5. Відповідь на запит на отримання публічної інформації надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на отримання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит на отримання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Доступ до публічної інформації Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

9. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи, громадські об’єднання без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

10. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян». 

II. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запитувач інформації має право звернутися до Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

3. Запит на отримання публічної інформації подається доІванівської районної державної адміністрації Херсонської області в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою (75401, вул. Крупської, 1, смт Іванівка, Іванівський район, Херсонська область), електронною поштою ( Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.) або факсом по телефону 

(05531) 3-10-52 на вибір запитувача.

Запит подається в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по четвер з 8.00 до 12.00 та з 12.45 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00).

4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

5. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на отримання публічної інформації запитувач може використовувати форми подання запитів на отримання публічної інформації (додатки 1, 2).

7. Форми подання запитів на отримання публічної інформації розміщуються на офіційному веб-сайті Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області у спеціальній рубриці «Забезпечення доступу до публічної інформації» та на інформаційному стенді в адміністративній будівлі Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області (смт Іванівка, вул. Крупської, 1).

8. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації – поштою, факсом, електронною поштою або по телефону.

9. Запит на отримання публічної інформації може бути подано запитувачем особисто до загального відділу апарату Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області (спеціальний структурний підрозділ з питань запитів на інформацію).

10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на отримання публічної інформації, його оформлює посадова особа загального відділу апарату Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту на отримання публічної інформації особі, яка його подала.

11. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту на отримання публічної інформації проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

12. Інформація на запит надається безоплатно.

13. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту на отримання публічної інформації повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

III. Причини відмови у задоволенні запиту

1. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках, якщо:

Іванівська районна державна адміністрація Херсонської областіне володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені пунктом 13 розділу II цього Порядку фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів;

не дотримано вимог до запиту на отримання публічної інформації, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону, а саме не зазначено:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2. Рішення, дії чи бездіяльність посадових осіб Іванівської районної державної адміністрації Херсонської області можуть бути оскаржені до голови Херсонської обласної державної адміністрації, вищого органу або до суду.

 

Просмотров: 2822