nachodki.ru интернет-магазин

Виконання районного бюджету за 9 місяців 2019 року

Создано: 07.11.2019

До загального фонду районного бюджету протягом звітного періоду 2019 року мобілізовано 6635,1 тис. грн податків та зборів, що становить 117,2 відсотка до планових показників, понад план надійшло 975,8 тис. грн.

Наповнення районного бюджету забезпечено лише 3 джерелами надходжень: податком на доходи фізичних осіб на 98,2 відсотка, платою за надання адміністративних послуг – на 1,7 відсотків та іншими надходженнями – на 0,1 відсотка.

З державного бюджету районним бюджетом отримано у повному обсязі до плану, визначеного у розписі на звітний період 2019 року:

- базову дотацію – 986,4 тис. грн;

- субвенції, а саме: освітню – 6290,9 тис. грн, медичну – 2153,7 тис. грн.

З обласного бюджету надійшло:

- дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2064 тис. грн;

- субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 86,7 тис. грн;

- субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –  14323,5 тис. грн, що становить 92,4 відсотка до плану;

- субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –  579,7 тис. грн, що становить 78,1 відсотка до плану, так як житлові субсидії населенню вже не фінансуються з районного бюджету;

- субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4495,5 тис. грн, що становить  92,1 відсотка до плану;

- субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1571,6 тис. грн, що становить 91,2 відсотка до плану;

- субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 164,8 тис. грн;

- субвенції на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 180,7 тис. грн;

- іншої субвенції (пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3,8 тис. грн, на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 4,7 тис. грн).

З бюджету Іванівської селищної ради отримано 4646,1 тис. грн субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції, а також 678,8 тис. грн дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету, іншої субвенції –  1016,5 тис. грн.

Із бюджетів місцевого самоврядування до районного бюджету надійшло  2434,3 тис. грн іншої субвенції.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження до загального фонду районного бюджету склали 48320,6 тис. грн, що становить 97,2 відсотка до планових призначень.

Головні розпорядники коштів із загального фонду районного бюджету при плані 53316,2 тис. грн освоїли кошти в сумі 47225,6 тис. грн (88,6%). Видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету, освоєно в сумі 21883,8 тис. грн, на оплату енергоносіїв – в сумі  2127,2 тис. грн, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – в сумі 92,7 тис. грн, на продукти харчування – в сумі 611,3 тис. грн.

На реалізацію заходів районних та регіональних програм із загального фонду районного бюджету спрямовано кошти в сумі 1315,8 тис. грн, із спеціального фонду – 200 тис. грн.

Протягом року резервний фонд районного бюджету не використовувався, короткотермінові позики з єдиного казначейського рахунку не отримувались.

З урахуванням залишку коштів на початок 2019 року, фінансовий ресурс районного бюджету по загальному фонду станом на 01 жовтня 2019 року склався у сумі 52606206,80 грy, видатки та кредитування із урахуванням передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) склали 47722455,30 грy, перевищення доходів над видатками становить  4883751,50 грн, з них залишок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 649593,23 грн, залишок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 72769,02 грн.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 202,4 тис. грн коштів спеціального призначення, у тому числі на рахунки головних розпорядників коштів – 202,4 тис. грн власних надходжень бюджетних установ, з яких на видатки спрямовано 183,9 тис. грн. За рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального (бюджету розвитку) освоєно капітальні видатки в сумі 466,9 тис. грн.

Видатки для надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам за рахунок загального фонду районного бюджету профінансовано в сумі 30 тис. грн, за рахунок повернення кредитів індивідуальними сільськими забудовниками до спеціального фонду – 200 тис. грн.

Фінансовий ресурс спеціального фонду районного бюджету станом на  01 жовтня 2019 року, з урахуванням залишку коштів на рахунках спеціального призначення станом на 01 січня 2019 року склався у сумі 838575,27 грн, видатки та кредитування склали 650761,34 грн, перевищення доходів над видатками становить 187813,93 грн.

Станом на 01 жовтня 2019 року кредиторська заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та з оплати за спожиті енергоносії відсутня.

 

Звіт 9 місяців 2019 рік

Програми 9 місяців 2019 рік

Просмотров: 115