nachodki.ru интернет-магазин

Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Создано: 21.10.2015

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги призначається  непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи;

10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування, інвалідамII групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування.

Компенсація фізичним особам, які досягли пенсійного віку, визначеного статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та інвалідам, що надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

   Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено: державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"  або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності."

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримуютьдопомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричнудопомогу" 

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платнійоснові; 

4) самозайнятим особам; 

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову)службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянампохилого віку, інвалідам, хворим, які за висновкомлікарсько-консультаційної комісії потребують постійногостороннього догляду і не здатні до самообслуговування таперебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовахнеповного робочого дня (крім роботи вдома). 

Для призначення компенсації подаються такі документи: 

1) фізичною особою, яка надає соціальні послуги:  

  - заява про згоду надавати соціальні послуги;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

-висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки;

- письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

заява про надання згоди на проведення перевірки даних продоходи особи з використанням відомостей Державного реєструфізичних осіб - платників податків ;

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або їїзаконним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною): 

 - заява про необхідність надання соціальних послуг;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу; 

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертноюкомісією (форма N 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня2012 р.        N 577)

- висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду).

3) законним представником дитини, яка потребує наданнясоціальних послуг:

заява про необхідність надання соціальних послуг;

копія свідоцтва про народження дитини; 

висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідністьпостійного стороннього догляду та нездатність дитини досамообслуговування. 

За детальною інформацією звертатися до управління соціального захисту населення районної державної адміністрації за адресою:

смт Іванівка

 вул. Стаханова, 4.

Тел. 3 10 37

 
Просмотров: 1099