Увага! Оголошення!

Создано: 14.05.2019

124411Національна академія державного управління при Президентові України оголошує з 1 квітня 2019 року ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА НАВЧАННЯ  за денною, вечірньою та заочною (заочно-дистанційною) формами для підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”.

 

Просмотров: 117